WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ::Dofinansowanie UE

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020

Priorytet 3: rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci  i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

W ramach  ww. programu biblioteka  szkolna otrzymała w tym  roku dotację w kwocie 2.480,00zł. na zakup książek. Zakupy nowości książkowych  były na bieżąco konsultowane z uczniami, nauczycielami i  Radą Rodziców.

                         

W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole już od początku roku szkolnego odbywają się liczne akcje i konkursy organizowane przez bibliotekę szkolną i nauczycieli.

     Od września trwa konkurs na „Najlepszego Czytelnika Roku”. Wyniki konkursu co miesiąc uzupełniane są na gazetkach bibliotecznych w bibliotece. Młodsze dzieci otrzymują naklejki  „Super czytelnik”.

We wrześniu obchodziliśmy „Dzień Głośnego Czytania”, organizując akcje czytelnicze, które są kontynuowane cyklicznie w szkole. Szczególnie teraz, gdy telewizja i komputer pochłaniają coraz więcej czasu, trzeba podkreślać znaczenie wspólnej lektury.

Starsi koledzy, uczniowie klas 6-7, wraz z pomocą nauczycieli organizują akcję głośnego czytania dla klas 1 – 3. Oprócz tego uczniowie klas pierwszych zostali zaangażowani nie tylko do uczestnictwa w akcji czytelniczej, ale również wzięli udział w innych działaniach adresowanej do pierwszoklasistów tj. „Moja pierwsza książka z biblioteki szkolnej”. Zorganizowano dla nich lekcje biblioteczne, na których bibliotekarz przedstawił zgromadzonym, jaką funkcje spełnia biblioteka szkolna, jakie zasady w niej panują, jakie ciekawe pozycje książkowe posiada. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć przygotowaną dla nich ekspozycję z nowościami wydawniczymi, zdobytymi dzięki uczestnictwu szkoły w programie czytelniczym. Dzieci wykazały się dużą wiedzą, zainteresowaniem, kreatywnością, chętnie włączały się w proponowane przez prowadzącego zadania. Kolejnym etapem akcji zaplanowane jest pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. Dzięki takim akcjom uczniowie pierwszych klas od najmłodszych lat uczą się korzystać z możliwości, jakie im udostępnia biblioteka szkolna poprzez swoją działalność, a także mają kontakt z książką podczas lekcji bibliotecznych czy zajęć czytelniczych.


Uczniowie klasy 6.  aktywnie uczestniczą w zajęciach pn. „Wtorkowy kwadrans z książką.  p. Marzena Majtczak czyta z uczniami  fragmenty ich ulubionych książek, uczniowie przedstawiają swoje recenzje i przemyślenia.  Promowane książki to m.in. :  „Koszmarny Karolek”, „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Dziennik Cwaniaczka”, „Dynastia Miziołków”.” Dodatkowo dzieci rozwiązują rebusy i zagadki związane z ww. pozycjami książkowymi. 

Ponadto od kwietnia działa w naszej szkole półka bookcrossingowa, mieszcząca się w sali polonistycznej obok biblioteki szkolnej. Każdy uczeń może wziąć z półki dowolną książkę, a po przeczytaniu oddać  ją lub wymienić na stałe, pozostawiając swoją własność. W chwili obecnej nawet rodzice i dziadkowie korzystają z tych zasobów.

 Kolejnym wydarzeniem czytelniczym, jakie zagościło w murach naszej szkoły, było spotkanie z pisarką Barbarę Szelągowską oraz ilustratorką książek Moniką Jędrychowską. Uczniowie z klas I-VII dowiedzieli się jak powstaje książka, czyli droga książki od pisarza do księgarni. Dzieci zgadywały zagadki, oglądały krótki film poglądowy omawiany przez naszych gości, słuchały recytacji, fragmentów twórczości pisarki. Uczniowie bardzo aktywnie i radośnie reagowali na nowe wiadomości i chętnie brali udział w grach i zabawach czytelniczych. Pani Monika Jędrychowska w bardzo ciekawy sposób opowiadała jak tworzy się ilustracje do książek oraz o barwach i technikach plastycznych jakie najczęściej stosuje w swojej pracy.  

Przy realizacji projektu czytelniczego Szkoła Podstawowa we Wroczynach planuje kontynuować współpracę z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Kutnie poprzez udział w warsztatach,  konkursach  i imprezach organizowanych przez bibliotekę miejską, a także spotkaniach autorskich i promocjach książek wg ustalonegoharmonogramu.

Wraz z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w bibliotece szkolnej zauważono zwiększenie się ilości wypożyczonych książek. Uczniowie pośród licznych obowiązków wynikających z ciężkiej pracy włożonej w swoją edukację, nadal chętnie znajdują czas na odwiedzenie biblioteki i wypożyczenie książek. Wychowankowie dodatkowo wykazywali się dużym zaangażowaniem, biorąc udział w akacjach czytelniczych zorganizowanych przez bibliotekę. Program zmobilizował do działania nie tylko nauczycieli bibliotekarzy, ale także całą społeczność szkolną, która wspólnie działa pod hasłem promowania czytelnictwa.

Jak powszechnie wiadomo, czytanie przynosi wiele korzyści: wzbogaca słownictwo, pogłębia wiedzę, porusza wyobraźnię, wspomaga koncentrację i poprawia pamięć, a nawet rozwija empatię, dlatego należy regularnie stwarzać okazję i zachęcać uczniów do kontaktu z książką.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w realizacji działań i aktywne włączanie się do wspólnych akcji promujących czytelnictwo.