WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ::Dofinansowanie UE

AKTYWNA TABLICA

W roku 2019 nasza szkoła brała udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych „Aktywna tablica”. W ramach programu szkoła została wyposażona w dwie tablice interaktywne wraz z projektorem i oprogramowaniem.

Tablice interaktywne stanowią wyposażenie sali do nauczania zintegrowanego oraz języka angielskiego. W klasach tych odbywają się również inne zajęcia. Tablica interaktywna wykorzystywana jest na lekcjach z różnych przedmiotów,    a także podczas uroczystości szkolnych, warsztatów oraz innych wydarzeń szkolnych.

Tablica multimedialna jest nowoczesnym środkiem w edukacji uczniów klasy 1. Ze względu na jej zsynchronizowanie z rzutnikiem i laptopem jest używana na co dzień w pracy nauczycieli i edukacji uczniów. Jej zastosowanie jest wielofunkcyjne. Z jednej strony pełni funkcje poglądowa. Jest używana do projekcji multibooków, filmów, prezentacji, nauki piosenek i słuchania lektur szkolnych. Z drugiej strony pełni też funkcję praktyczną, ponieważ wykorzystywany jest na lekcjach pisak elektroniczny do ćwiczeń z pisania, obliczania, rozwiązywania zadań, rebusów i zagadek. 

Nauczyciel i uczniowie wykorzystując zasoby Internetu, portale edukacyjne  wyszukują, przetwarzają i  wykorzystują potrzebne na lekcjach informację. 

Tablica interaktywna pozwala na uatrakcyjnienie zając dydaktycznych oraz na uzyskanie kompetencji kluczowych u uczniów jak: korzystanie z TIK, czy komunikacja z innymi.

 

Wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach języka angielskiego

Tablica daje mnóstwo możliwości urozmaicenia zajęć. Jest urządzeniem zintegrowanym z projektorem i komputerem. Na zajęciach wykorzystuje się między innymi takie opcje jak:

  • pisanie, rysowanie, przeciąganie czy uzupełnianie
  • wyświetlanie plików np. Word, strony WWW (wyszukiwanie potrzebnych informacji usprawniających pracę uczniów na lekcji)
  • uruchamianie nagrań audio, wyświetlanie zdjęć oraz  filmów
  • uruchamianie podręcznika multimedialnego
  • rozwiązywanie testów online
  • przygotowywanie przez uczniów tabel, schematów, reguł, mapy myśli itp. oraz zapisywanie ich w celu wykorzystania na kolejnych zajęciach
  • wzbogacenie zajęć o ćwiczenia interaktywne, w których uczniowie m.in, przesuwają wyrazy, łączą, wybierają właściwą opcję, uzupełniają krzyżówkę
  • wykorzystanie gier i zabaw online,  w których jest możliwość zaangażowania całej klasy

 

Aktywna tablica