WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ::Dofinansowanie UE

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W roku szkolnym 2019/2020 zorganizowano następujące zajęcia pozalekcyjne:

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

  • zajęcia logopedyczne,

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

  • zajęcia rewalidacyjne,

  • inne zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów (np. koła zainteresowań).