WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ::Dofinansowanie UE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem  Ochrony Danych Osobowych w  Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzura we Wroczynach, Wroczyny 59A  99-300 Kutno jest Pan Paweł Łuczak z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pl


Informacja RODO

 

Informacje dotyczące opieki zdrowotnej i stomatologicznej sprawowanej nad uczniami w szkole

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osoby składającej wniosek o dostęp do informacji publicznej

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

 

KLAUZULA INFORMACYJNA wobec darczyńców

 

KLAUZULA INFORMACYJNA wobec  klientów

 

KLAUZULA INFORMACYJNA wobec osoby, której dane osobowe został podane w kwestionariuszu osobowym

 

KLAUZULA INFORMACYJNA wobec osób odwiedzających szkołę

 

KLAUZULA INFORMACYJNA wobec osób, składających skargę

 

KLAUZULA INFORMACYJNA wobec praktykantów w ramach nieodpłatnych praktyk

 

KLAUZULA INFORMACYJNA wobec rodziców, prawnych opiekunów dzieci

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZFŚS wobec byłych pracowników oraz członków ich rodzin

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZFŚS wobec członków rodzin pracownika  

 

Klauzula informacyjna dotycząca opieki zdrowotnej i stomatologicznej sprawowanej nad uczniami w szkole

 

Polityka prywatności

 

Klauzula informacyjna wobec pracowników– nauczycieli  zatrudnionych  na podstawie umowy o pracę

 

Klauzula informacyjna wobec pracowników zatrudnionych na podstawie  umowy o pracę

 

Rekrutacja

 

Klauzula informacyjna wobec osób zatrudnionych  na podstawie umowy cywilno-prawnejKlauzula informacyjna

Inspektor danych osobowych