WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ::Dofinansowanie UE

BEZPIECZEŃSTWO W DRODZE DO SZKOŁY

 1. Należy przestrzec dziecko, by pod żadnym pozorem nie korzystało z propozycji nieznanych osób, które oferują podwiezienie, poczęstunek itp.
 2. Możesz wytyczyć dziecku stałą i bezpieczną trasę do szkoły, z której nie powinno zbaczać. Powiedz mu, że poruszając się po drodze z przyjaciółmi jako grupa, powinni iść „gęsiego”.

 3. Warto zapoznać dziecko z zasadami ruchu drogowego: poruszania się chodnikiem lub lewą stroną drogi, przechodzenia na pasach tylko na zielonym świetle itp.

 4. Staraj się, aby Twoje dziecko było zawsze dobrze widoczne. Zaopatrz je w elementy odblaskowe na wierzchnim ubraniu (z przodu i z tyłu) tak, aby odbijały światła reflektorów nadjeżdżających pojazdów.

 5. Pamiętaj, że dziecko w wieku do 7 lat może poruszać się po drodze tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.

 6. Jeśli Twoje dziecko dojeżdża do szkoły autobusem, naucz je, aby nie wchodziło na jezdnię zza pojazdu. Niech poczeka z przechodzeniem przez jezdnię aż autobus odjedzie.

 7. Gdy dowozisz swoje dziecko do szkoły samochodem, zadbaj, by wysiadało w bezpiecznym miejscu.

 8. Wspólne wycieczki rowerowe mogą być okazją do przekazania dziecku informacji na temat zasad jazdy na rowerze. Rodzic zawsze jest przykładem.

 9. Dobrze, gdy uświadomisz dziecku jak niebezpieczne jest bawienie się z napotkanymi przypadkowo zwierzętami, czy nieznanymi przedmiotami.

 10. Dzieci nie powinno nosić kluczy do mieszkania/ domu na szyi. Staraj się upewniać, w jaki sposób dziecko je przechowuje.

 11. Staraj się uświadamiać dziecko, aby nigdy nie wahało się głośno wzywać pomocy w sytuacji zagrożenia.

 12. Dziecko warto wyposażyć w numery telefonów do służb ratowniczych. Powinno wiedzieć, w jakich sytuacjach wzywa się daną służbę. Warto, by znało także numer telefonu rodziców.

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

 1. Postaraj się nauczyć dziecko zasad bezpiecznej zabawy. Warto wskazać zabawy, które niosą ze sobą zagrożenie: skakanie po murkach, bieganie po schodach, zjeżdżanie po poręczach, itp.

 2. Niech Twoje dziecko będzie świadome, że podczas zabawy musi uważać na inne dzieci. Poprzez nieuważne zachowania może zrobić krzywdę swoim koleżankom i kolegom.

 3. Dobrze, jeśli porozmawiasz z dzieckiem na temat przemocy w szkole. Pamiętaj, że przemoc może przyjmować różne formy, zarówno fizyczne jak i psychiczne. Jest nią każda sytuacja, w której starsze, silniejsze lub pewniejsze siebie dziecko krzywdzi inne dzieci. Przemocą i znęcaniem się jest również wyśmiewanie, obgadywanie, grożenie, gesty czy wrogie miny.

 4. Staraj się obserwować swoje dziecko. Kiedy zauważysz zmiany w jego zachowaniu koniecznie z nim porozmawiaj i dowiedz się, co jest tego powodem.

 5. Ważne, by nie ignorować problemów dziecka. Staraj się zawsze reagować.

 6. Warto stale zapewniać dziecko o swojej otwartości. Poproś, by informowało Cię o wszystkich swoich problemach i wątpliwościach.

 7. Gdy dziecko zgłosi Ci problem przemocy, wyłudzania lub znęcania się w szkole, dobrze, gdy zwrócisz się z tym do nauczycieli i dyrektora.

 8. Postaraj się nie dawać dziecku dużych sum pieniędzy do szkoły. Lepiej, gdy zje pełnowartościowe śniadanie w domu (dobrym pomysłem są kanapki z dodatkiem warzyw i ciepłe kakao). Aby nie było głodne w ciągu dnia, do szkoły niech zabierze drugie śniadanie np. kanapkę, owoc i sok.

 

BEZPIECZEŃSTWO W DOMU

 1. Staraj się rozmawiać z dzieckiem, by pod żadnym pozorem nie wpuszczało obcych ludzi do mieszkania/domu. Zaznacz, by nie udzielało obcym osobom informacji przez telefon. Na pytanie, gdzie są rodzice, dziecko powinno odpowiadać, że znajdują się w pobliżu.

 2. Warto ostrzec dziecko przed niebezpiecznymi zabawami w domu, np. wychylaniem się przez okno, czy balkon.

 3. Pod żadnym pozorem nie powinieneś pozwolić dziecku bawić się ogniem, gazem, czy prądem. Dobrze, gdy porozmawiasz z nim na temat konsekwencji, jakie może nieść ze sobą taka zabawa.

 4. Postaraj się przechowywać lekarstwa z dala od dzieci tak, by nie miały do nich dostępu. Poinformuj dziecko, że nie może zażywać żadnych leków bez Twojej wiedzy.

 5. W miejscu widocznym i łatwo dostępnym (najlepiej przy telefonie) warto powiesić kartkę z numerami telefonów służb ratowniczych, aby w sytuacjach zagrożenia dziecko mogło zareagować.

 6. Staraj się nie pozostawiać dziecka bez kontroli podczas korzystania z Internetu. Możecie ustalić ramy czasowe, kiedy może z niego korzystać, razem poszukać stron, które je zainteresują. Dobrze, jeśli uczulisz dziecko na niebezpieczeństwa czyhające w Internecie, ostrzeżesz przed umawianiem się z osobą poznaną za pomocą Internetu (możesz wskazać, by dziecko informowało Cię, gdy ktoś chce się z nim spotkać), nauczysz, by nie podawało swoich danych obcym osobom. Pamiętaj, że Internet jest miejscem, gdzie dziecko ciekawie i twórczo może spędzać czas. Pozytywnych aspektów kontaktu z Internetem jest znacznie więcej, niż negatywnych.