WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ::Dofinansowanie UE

DOFINANSOWANIA

Gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Kutno

Gmina Kutno realizuje zadanie pn. „Dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej do szkół prowadzonych przez Gminę Kutno”. Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego. Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej wynosi: 13.277,00zł. W ramach przyznanych środków zostaną wyposażone gabinety pielęgniarek w:

- Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie

- Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie

- Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach.

W celu zapewnienia optymalnych warunków sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami zostanie zakupione wyposażenie niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania.

Niezaprzeczalną wartością projektu jest stosowanie nowych metod i form prowadzenia zajęć. Podniesienie atrakcyjności przez zastosowanie nowoczesnych multimedialnych środków dydaktycznych.

Zastosowanie wyżej wymienionych środków sprawia, że zajęcia pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętność korzystania ze sprzętu multimedialnego. Wpływają na sprawność fizyczną, koordynację ruchową, integrują i uspołeczniają grupę szkolną.

 

 

 

pelet.jpg [884x684] 

 

edukacja przedszkolna